Koutsoullis

Volvo

Compressors for VOLVO

1

VOLVO CONSTRUCTION  

SANDEN  SD7H15     Poly-V8  12V

OEM: 3503470

VOLVO  S40  1.9 T4 / 2.0 T / 2.0 T4

VOLVO  V40  1.9 T4 / 2.0 T / 2.0 T4       

Year: 1997 >

SANDEN  SD7V16       Poly-V6  12V

OEM: 30805511 / 8601957

VOLVO CONSTRUCTION

Year: 2008 >

SD7H15    A2    12V

OEM: 11882069

VOLVO  C70  2.0 20V Turbo/2.3 T5/2.5 20V

VOLVO  S70  2.0/2.3 T5

VOLVO  V70  2.0/2.3/2.4

Year: 1997 >       

ZEXEL  DKS15CH       Poly-V6  12V

OEM: 7439144039

VOLVO  S60  2.0/2.3/2.4

VOLVO  V70  2.0/2.3/2.4

VOLVO  S80  2.0/2.4/2.8/2.9

VOLVO  XC70  2.4

VOLVO  XC90  2.5 T

Year: 1998 >      

ZEXEK  DKS17CH         Poly-V6  12V

OEM: 8600889 / 8601633

VOLVO C70 / S70 / V70 2.0i/2.3i/2.4i/2.5i     

Year: 1999 – 2000  

ZEXEL      Poly-V6  12V  

OEM: 30612681

VOLVO  S40  1.8i 16V

VOLVO  V40   Stationwagon 1.8i 16V       

Year: 1998 - 2004

MITSUBISHI     MSC90C      

Poly-V5  12V

VOLVO  S40 ALL       

Year: 1996 >

SANDEN  SD7V16      Poly-V4  12V

OEM: 8601537

VOLVO TRUCK  FL [D6] / FM9 [D9] / FH16 [D16] / FH12 [D12] / FM12 [D12]

DIESEL       Year: 2003>

SANDEN  SD7H15     Poly-V8  24V

OEM: 21184142 / 8113628 / 8191892 / 85000315 / 20538307 / 7420538307

VOLVO FH 10/12/16-FM9/10/12       

Year: 1998 – 2005

SANDEN   SD7H15       Poly-V8  24V  

OEM: 8113628 / 8191892